Yalın Yönetim ve Gelişim Programı

Yalın Yönetim, minimum girdi ve efektif kaynak yönetimi ile, maliyeti arttırmadan kaliteyi ve verimliliği yükseltmek, stokları arttırmadan teslim sürelerini kısaltmak, sipariş miktarlarından bağımsız, verimli ve etkili iş çözümleri oluşturmak için Japonya da temelleri atılan ve tüm sektörel faaliyetler ve operasyonları kapsayan bir yaklaşımdır.

Yalın yönetim yaklaşımları ile işletme ve operasyonlarda; Zorlanmadan, Kaliteli, Çabuk ve Ucuz çözümler için esneklik; adaptasyon ve farkındalık yaklaşımlarının hep birlikte başarma yollarını bulmak için işbirliği temelli, israf ve kayıpların ortaya çıkarıldığı ve yönetildiği bir kapsamdadır.

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, kuruluşlarda Yalın ve süreklilik açısından alt yapıların gözden geçirildiği; kurumların farkındalığının geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, bu gelişim esnasında iş – süreç modellerinin oluşturulması, devreye alınması, çalıştırılması ve gözden geçirilmesi için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Kurumların talebi doğrultusunda, Yalın Yaklaşım iş modelleri ve uygulamalarının iş süreçlerine uyarlanması ve çalışır hale getirilmesi için öngörülen kapsam; tüm iş – operasyon süreçlerine yansıtılması ve yönetilmesi için olgun ve çalışan sistemlerin kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi için çalışılmaktadır.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

Kurumların yaşamakta olduğu süreç yapılarının, Yalın şapkası ile gözden geçirilmesi, olgunluk ve farkındalık seviyelerinin değerlendirilerek mevcut durumun ortaya konduğu ve raporlandığı analiz aşamasıdır.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu Yalın Dönüşüm modelinin kurgulanması ve uygun iş planı – planlama doğrultusunda Model – kurgu aşamasının ortaya konulduğu proje aşamasıdır.

2. Aşama: Eğitim

N-SİSTEM, Yalın yaklaşım ve uyarlama aşamasında çalışanların direkt olarak kurguya dahil edildiği etkin katılımlar için temel bazı eğitimleri tavsiye etmektedir.

Kurum kültürüne, beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel eğitim programları kurgulanır ve uygulanır.

 

  • Yalın Yönetim Becerileri ve Yalına Giriş
  • Temel İstatistik ve Rakamlarla Konuşmak
  • Kaizen – Sürekli Gelişim ve Değişim
  • TPM – Toplam Üretken Yönetim Formun Üstü
  • 8D ve İleri Problem Çözme Yöntemleri Eğitimi
  • 5S ile Verimlilik ve Etkinlik Eğitimi
  • Kayıp Analizi ve Yönetimi