TPM

Amaç
Toplam Üretken Bakım Nedir, uygulama aşamaları ve yararlarının anlaşılmasını sağlamak.

Süre
1 gün

Grup
Maksimum 20 Kişi

İçerik

 • Bakım Türleri
 • TPM’in (Toplam Üretken Bakım) tanımı
 • TPM’in felsefesi
 • TPM’in amacı
 • TPM sütunları
  • Kaizen Kaizen
   • Önce-Sonra Kaizen
   • Kobetsu Kaizen
  • Otonom Bakım
   • 1.Adım: Temizlik
   • 2.Adım: Kirlilik kaynaklarının yok edilmesi
   • 3.Adım: Geçici otonom bakım standartlarının oluşturulması
   • 4.Adım: Teknik eğitimler ve ekipman muayene metodları
   • 5.Adım: Otonom muayene
   • 6.Adım: Standardizasyon
   • 7.Adım: Otonom yönetim
  • Planlı Bakım
  • Kalite Bakımı
  • Erken Ekipman, Erken Ürün Yönetimi
  • İş Güvenliği ve Çevre
  • Ofis TPM
  • Eğitim
  • TPM’i uygulama aşamaları
   • 1.Aşama; Hazırlık (1-5. Adım)
   • 2.Aşama; Ön geliştirme (6.Adım)
   • 3.Aşama; Uygulama/Geliştirme (7-11. Adım)
    • HTEA Analizi
   • 4.Aşama; Stabilizasyon (12.Adım)
  • 16 Büyük kayıp
   • Ekipmanı verimsizleştiren; 8 kayıp
   • İş gücünü verimsizleştiren; 5 kayıp
   • Malzeme ve enerjiye yönelik; 3 kayıp
  • TPM hedefleri
  • TPM’in yararları