Süreç Bazlı Risk Yönetimi Eğitimi

Amaç
ISO 9001&ISO 14001 Standartlarının yeni versiyon gerekliliği olan Süreç temelli Risk Analizi için gerekli yöntemlerin tanımlanması.

Süre
1 gün

Grup
Maksimum 20 Kişi

İçerik

 • Süreç Yaklaşımı
 • Süreç Türleri ve Seviyeleri
 • Süreç Tanımlama Yöntemleri
 • Süreç Dokümantasyonu
 • Süreç Etkinliğinin İzlenmesi
 • Kalite Yönetim Sistemlerinde Süreç Yaklaşımı
 • ISO 9001:2015 de Süreç Yönetimi
 • İlgili Tarafların Beklentisi
 • İç ve Dış Hususların Belirlenmesi (SWOT, PEST, PESTLE Analizi vb.)
 • Kurumsal Risk Tanımı ve Algısı
 • Tehdit ve Fırsat Yaklaşımı
 • Risk/Fırsat Analizi Yöntemleri (ISO 31000)
 • Risk Analizinin Standartlardaki Yeri
 • Uygulama Faaliyetleri (Süreç Tanımlama ve Risk Analizi Uygulama Faaliyetleri)