Standartlara Uygunluk Değerlendirme ve İç Denetim Hizmet Sunumu

Kriterlerin tümüyle yerine getirildiğini objektif olarak incelemek ve bunlarla ilgili kanıt elde etmek için yapılan bağımsız bir değerlendirme çalışmasıdır. Kriterler kapsamında ilgili standart şartları, mevzuat şartları ile kuruluşa özel şartlar ve kuruluş şartları yeralmaktadır. Kriterlerin yerine getirilme düzeyinin ve/veya 3.taraf denetimlere hazır olma durumunun değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir denetim faaliyetidir.

Çalışma Baş Denetçilik yetkinliğine sahip uzman(lar) tarafından sağlanır.