PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) Eğitimi

Katılımcı Profili: Ürün tasarım, Geliştirme ve Devreye alma proseslerinde görev alan tüm teknik çalışanlar. IATF 16949 sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinden görev alan her kademe yöneticiler, mühendisler, orta, ara kademe çalışanlar.

İçerik

 • Ürün Kalite Planlama Döngüsü
 • İleri Ürün Kalite Planlaması tanımı ve beklenen faaliyetler
 • Kontrol Planları ve İleri Ürün Kalite Planlama aşamaları.
 • Üretim Parçası Onay Prosesi
 • PPAP gereksinimleri ve dosyasının hazırlanması
 • Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 • Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 • Ürün ve Proses Riskleri (FMEA)
 • Üretim parçası onayı için beklentiler ve onay seviyeleri,
 • Proses istek ve talepleri
 • PPAP dokümanları, kayıtları
 • Kayıtlar ve numuneler, izlenebilirlik
 • Parça onay durumu.
 • Müşteri ve Firma Özel Şartları.
 • Geri bildirim ve düzeltici faaliyetler
 • Proses Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
 • İş Akış Şemaları
 • Ölçme Sistemleri (MSA) Analizi Çalışmaları
 • Ürün ve Proses Doğrulama Faaliyetleri
 • Müşteriye numune sunumu ve onay süreci

Süre: 2 Gün (Kuruluş süreç yapısı ve Süreç çeşitliliğine göre değişiklik gösterebilir)