MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi) Eğitimi

Katılımcı Profili: Operasyonel faaliyetlerde ölçüm, izleme, değerlendirme ve karar verme aşamalarında görev alan tüm teknik çalışanlar, Kalite ve Üretim proseslerin sürdürülmesinde görev alan her kademe yöneticiler, mühendisler, ilk, orta ve ara kademe çalışanlar.

İçerik

 • Ölçme, Gözlem ve Veri Toplama yöntemleri,
 • Anlamlı Veri kavramı
 • Veri Tipleri – Veri Analizi
 • Rakamları Anlamlandırmak
 • Temel İstatistik ve tanımlar
 • Ölçüm Sistemlerinde Değerlendirme kuralları
 • Tahribatlı ve tahribatsız Muayene kavramı
 • Ölçüm sistemleri Analizi
 • Ölçüm Kararlılığı – (Gage R&R)
 • Yeniden Ölçümleme kuralları
 • Trend Analizleri
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Aksiyon Planlama
 • İsteğe bağlı Uygulama ve çalıştay

Süre: 1 Gün (Kuruluş operasyon yapısı ve beklentilerine göre değişiklik gösterebilir)
Uygulama ve çalıştay kurum imkanları ve beklentileri doğrultusunda planlanmaktadır.