ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütecek veya ISO 9001: 2008 versiyonunu güncelleştirecek olan her kademe yöneticiler/çalışanlar

 

İçerik:

 • Kalite ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Gelişimi
 • 2008 Revizyonu ile Farklar
 • ISO 9001:2015 Versiyonun Getirdikleri
 • ISO 9001:2015 Madde İçeriklerinin Uygulamalı İncelenmesi
 • Risk Yönetimi Esasları
 • Süreç Yönetimi Yaklaşımı
 • Geçiş Aşaması
 • Uygulama çalışmaları

 

Süre: 2 Gün (2008 Versiyonu ile ilgili farklar 1 gün)

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Süreç yönetimi ve KYS çalışmalarını başlatacak veya bu çalışmaları yürütecek firma çalışanları

 

İçerik:

 • Süreç Yaklaşımı
 • Süreç Tür ve Yapılarının Tespiti
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreçler arası Etkileşim
 • Süreç Performans Parametrelerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 • Uygulama

 

Süre: 1 Gün

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Üst ve orta kademe yöneticiler, Kurumlarında risk analizi yapmak isteyen diğer tüm çalışanlar

 

İçerik:

 • İlgili Tarafların Beklentisi
 • İç ve Dış Hususların Belirlenmesi (SWOT, PEST, PESTLE Analizi vb.)
 • Kurumsal Risk Tanımı ve Algısı
 • Tehdit ve Fırsat Yaklaşımı
 • Risk/Fırsat Analizi Yöntemleri (ISO 31000)
 • Risk Analizinin Standartlardaki Yeri
 • Uygulama Faaliyetleri (Süreç Tanımlama ve Risk Analizi Uygulama Faaliyetleri)

 

Süre: 1 Gün

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kuruluş İçi Kalite Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar.

 

İçerik:

 • Standardın denetçi gözüyle incelenmesi
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim aşamaları ve PUKÖ yaklaşımı
 • Denetim planlaması
 • Denetimin uygulanma aşamaları
 • Bulguların raporlanması
 • Denetimin & Bulguların etkinlik takibi

 

Süre: 3 Gün (Standardı tanıyan gruplar için 2 gün)