ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, Süreçlerin izlemesi ve yönetmesi amacıyla kurulmuş Dünyanın en yaygın Kalite Yönetim Standardı’dır. 1987 den beri süre gelen güçlü altyapısına dayanan gereklilikleri, belirli aralıklarla gözden geçirilmekte ve değişen dünyanın gereklilikleri sisteme adapte edilmektedir. Son versiyonu olan 2015 versiyonu ile de Risk Yönetimi temelli daha güçlü bir ISO 9001 oluşması hedeflenmiştir. Ayrıca bu yeni versiyonla da üretim sektörünün yanı sıra hizmet firmalarının da ihtiyaçları daha fazla dikkate alınmıştır. Ayrıca diğer Yönetim Sistemleri ile de entegrasyonu kolaylaştırılmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin faydaları;

 • Çalışanların kalite bilincinde artış
 • İşletmenin piyasa itibarında artış
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış
 • Ticari avantajlardan yararlanabilme
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkinlik artışı
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun oluşması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler dayanan karar alma etkinliği
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım

1. Adım: Mevcut Durum Analizi

Danışmanlık Aşamaları;
N-SİSTEM, kuruluşlarda Kalite Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 4 adımdan oluşan bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bütün olarak yürütülebilir.

Organizasyon & Süreçlerin Analizi, Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin belirlenmesi veya var olanların gözden geçirilmesi, mevcut Kalite faaliyetlerinin standart gerekliliklerinin neresinde olduğunun belirlenmesi ile Uygulama Planı oluşturulmaktadır.

Eğitimler

N-SİSTEM, Kalite Sistemleri konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile tasarlayarak gerçekleştirir.

 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Risk ve Fırsat Analizi Eğitimi
 • Süreç Yönetimi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi

3. Adım: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Kalite Sistemi Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Adım: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.