ISO 50001: 2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 

Katılımcı Profili: Firmalarında Enerji Yönetim Sistemi kurmak isteyen sistem yöneticileri, teknik yöneticiler ile Enerji Yönetimi konusunda kurum içi farkındalık geliştirmek amaçlı tüm çalışanlar.

 

İçerik:

 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri
 • ISO 50001:2011 Madde İçeriklerinin Uygulamalı İncelenmesi
 • Enerji Boyutlarının Belirlenmesi
 • Enerji Referans Noktası Tayini
 • Yasal Gereklilikler

 

Süre: 2 Gün

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kuruluş İçi Enerji Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar.

 

İçerik:

 • Standardın denetçi gözüyle incelenmesi
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim aşamaları ve PUKÖ yaklaşımı
 • Denetim planlaması
 • Denetimin uygulanma aşamaları
 • Bulguların raporlanması
 • Denetimin & Bulguların etkinlik takibi

 

Süre: 3 Gün (Standardı tanıyan gruplar için 2 gün)