ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; hizmet ve ürün kalitesinden, güvenlikten, çevresel tüm koşullardan taviz vermeden ve üretimi azaltmadan enerjinin verimli kullanımı ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir standarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin ve sürdürülebilir enerji tüketimi amacıyla sürekli iyileştirme için gereklilikleri belirlemektedir.

Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Yasal Gereklere uyum
 • Maliyetlerde Azalma
 • Prestij ve marka imajı
 • Enerji tüketimlerinin etkin takibi ve performansında iyileşme
 • Teknolojik gelişmeler için zorlayıcı
 • Enerji maliyetlerinde azalma
 • İş performansında iyileşme
 • Üretkenlik ve rekabet edebilirlikte artış
 • Sera Gazı emisyonlarında azalma
 • Desteklerden faydalanma

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, danışmanlık süreci boyunca, Enerji Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 4 aşamalı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bütün olarak yürütülebilir.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

 • ISO 50001 Standart gerekliliklerine göre kuruluş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin karşılanma durumunun incelenmesi
 • Proses bazında enerji tüketimlerinin incelenmesi
 • Mevcut sistem organizasyon yapısında Enerji Organizasyonunun yeri, sorumluluk ve yetki düzenlemesi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi
 • Uygulama Planının hazırlanması
 • Varsa enerji verimliliği etüdünün değerlendirilmesi

2. Aşama: Eğitimler

N-SİSTEM, Kalite Sistemleri konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile tasarlayarak gerçekleştirir.

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 50001 İç Denetçi Eğitimi

3. Aşama: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.