ISO 45001 Serisi Eğitimler

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Katılımcı Profili: İSG Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için çalışan kuruluşların yöneticileri ve ilgili uzmanlar.

İçerik

 • İş Güvenliği Temel Prensipleri
 • İş Güvenliği Standartları & Düzenlemeleri
 • ISO 45001 PUKÖ Döngüsü İlişkisi
 • Yasal Gereklilikler& Uygunluk Değerlendirme
 • Risk Esaslı Düşünme
 • İş Güvenliği Risk Analizi
 • Uygulama ve İzleme Ölçme Faaliyetleri

Süre: 2 Gün (OHSAS 18001 i tanıyan gruplar için 1 gün)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Eğitimi

Katılımcı Profili: : Gerek yasal olarak gerekse de Yönetim Sistemi gereği; ISG risk analizi ekibinde yeralan ilgili çalışanlar ve uzmanlar.

İçerik

 • İş Güvenliği Temel Prensipleri
 • ISO 45001 Risk Analizi Gerekliliği
 • Yasal Gereklilik
 • ISG Risk yöntemleri
 • Kapsama alınması gereken operasyonlar
 • Uygulama Faaliyetleri

Süre: 1 Gün

T.C. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

Katılımcı Profili: ISG yönetiminden sorumlu yönetici ve personel, Her düzeyde çalışanlar

İçerik

 • Mevzuatın hiyerarşik yapısı
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmelikler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dışındaki ISG ilgili diğer gereklilikler
 • ISO 45001 yasal gereklilikler beklentisi

Süre: 1 Gün

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Katılımcı Profili: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kuruluş İçi İSG Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar.

İçerik:

 • Standardın denetçi gözüyle incelenmesi
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim aşamaları ve PUKÖ yaklaşımı
 • Denetim planlaması
 • Denetimin uygulanma aşamaları
 • Bulguların raporlanması
 • Denetimin & Bulguların etkinlik takibi

Süre: 3 Gün (Standardı tanıyan gruplar için 2 gün)