ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Katılımcı Profili: Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların yöneticileri ve ilgili uzmanları

İçerik:

 • Risk Yönetim Süreçleri
 • Değişim Yönetimi
 • Risk Belirleme ve Tanımlama
 • Risk Analizi
 • Risk Değerleme
 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
 • Risk İzleme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

Süre: 2 Gün

ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Denetçi Eğitimi

Katılımcı Profili: Kurumsal Risk Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iç denetimlerde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar.

İçerik:

 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Standardının denetçi gözüyle incelenmesi
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim aşamaları ve PUKÖ yaklaşımı
 • Denetim planlaması
 • Denetimin uygulanma aşamaları
 • Bulguların raporlanması
 • Denetimin & Bulguların etkinlik takibi
 • Risk Yönetimi Yapısının Tetkiki ile İlgili Uygulamalar

Süre: 3 Gün (Standardı tanıyan gruplar için 2 gün)