ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı; gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. ISO 22000, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ve uygulama basamaklarını tamamlamaktadır. ISO 22000 standardı denetlenebilir şartlar aracılığıyla, HACCP planı ile ön gereksinim programlarını birleştirir.

ISO 22000 gıda zinciri boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin ve kontrol önlemlerinin belirlenmesini, uygulanmasını, izlenmesini, sonuçlarının değerlendirilmesini, analizini ve iyileştirilmesini bekler.

Gıda zincirinde yer alan “çiftlikten sofraya” tüm kurumları kapsar. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

 • Yem üreten kuruluşlar ve çiftçiler
 • Gıda katkı maddeleri üreten kuruluşlar
 • Gıda üreten kuruluşlar
 • Hazır yemek firmaları.
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar
 • Gıda ekipmanları üreten kuruluşlar
 • Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri
 • Servis sağlayıcı kuruluşlar(Haşere Mücadele, temizlik vb)

Faydaları

 • Uluslararası tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlar.
 • Prestij ve marka imajına katkı sağlar. Kuruluş Tedarik zincirinde iyi bir yer edinir.
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanmasını ve Müşteri memnuniyeti sağlar
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım geliştirilmesi ile güvenli gıda üretilmesini ve ürünlerin geri toplama riskini azaltır
 • Kaynak optimizasyonu sağlar
 • Ön koşul programlarının uygulanması ile alt yapı, çalışma ortamı, satınalma süreçleri, vb. iyileştirmesini sağlar
 • Yönetim etkinliğini artırır, kararların verilere dayalı verilmesini sağlar
 • Kuruluş genelinde sorumluluk ve oto kontrol sistemi oluşturur. Çalışan yetkinliğini artırır
 • Tüm paydaşlar ile etkili iletişimi geliştirir
 • Kurum kültürüne olumlu katkı sağlar

ISO 22000 Standardının Revizyonu Hakkında

ISO 22000 Taslak  Uluslararası Standart (DIS) yayınlandı. Bu aşama gıda sektöründeki kuruluşların taslağı gözden geçirebilecekleri ve yorumlarını paylaşabilecekleri bir aşamadır. Final standardın 2018 yılında uygulanmaya alınması beklenmektedir. Standardın revizyonunda AnnexSL yapısı kullanılarak diğer standartlarla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir. Geçiş süresi tüm standartlarda olduğu gibi 3 yıldır.

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, danışmanlık süreci boyunca, ön koşul programlarının oluşturulması, tehlike ve risklerin belirlenmesi, ürün, hammadde gruplarının tanımlanması Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için 4 aşamalı bir süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.
Kurumların talebi doğrultusunda, sistemin kuruluşu amacıyla aşağıdaki aşamaların her biri tek tek veya bütün olarak yürütülebilir.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

 • Ön koşul beklentilerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin planlanması
 • Yasal mevzuat beklentilerinin gözden geçirilmesi
 • Tehlike ve risklerin incelenmesi
 • Gıda Güvenliği Ekibi yapısının oluşturulması
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi
 • Uygulama Planının hazırlanması

2. Aşama: Eğitimler

N-SİSTEM, Sistemleri konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile tasarlayarak gerçekleştirir.

 

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Tehlike Risk Analizi Eğitimi
 • GMP: İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi
 • ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi

3. Aşama: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.