ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Denetimi Eğitimi

Amaç
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini değerlendirecek tetkikçilerin ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Standardına göre risk yaklaşımı yönüyle farkındalığını sağlamak.

Süre
2 gün

Grup
20 Kişi

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Standart Gereklilikleri

 • Tetkik Tanımı, Amacı ve Gerekliliği
 • Tetkik Türleri
 • ISO 19011 Gereklilikleri
 • İç Tetkik Süreç Yaklaşımı
 • Tetkik Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Tetkike ait Risk ve Fırsatlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Tetkik Kaynaklarının Tespiti
 • Tetkik Aşamaları ve PUKÖ Yaklaşımı
  >> Tetkik Planlama Süreci ve Önemi
  >> Tetkik Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar (Örnekleme, İletişim vb.)
  >> Tetkik Sonrası Tetkikçi Sorumlulukları (Raporlama, Uygunsuzluk Tanımlama ve Takip vb.)
 • Örnekleme Metodu Yöntemleri
 • Tetkikçi Yetkinlikleri ve Değerlendirme
 • Tetkikçi Değerlendirme Kriterleri
 • Diğer Tarafların Sorumlulukları (Üst Yönetim, Yönetim Sistemleri, Eşlikçi, Gözlemci,
 • Belgelendirme Kurumu, Akreditasyon Kurumu vb.