ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütecek veya ISO 14001: 2004 versiyonunu güncelleştirecek olan her kademe yöneticiler/çalışanlar

 

İçerik:

 • Çevre ve Çevre Yönetim Sistemleri
 • 2004 Revizyonu ile Farklar
 • ISO 14001:2015 Versiyonun Getirdikleri
 • ISO 14001:2015 Madde İçeriklerinin Uygulamalı İncelenmesi
 • Yasal ve Diğer Gereklilikler
 • Risk Yönetimi Esasları
 • Geçiş Süreci

 

Süre: 2 Gün (2004 Versiyonu ile ilgili farklar 1 gün)

T.C. ÇEVRE MEVZUATI EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Çevre yönetiminden sorumlu yönetici ve personel, Her düzeyde çalışanlar

 

İçerik:

 • Mevzuatın Hiyerarşik Yapısı
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler
 • Çevre Kanunu dışındaki Çevreyle ilgili Diğer Gereklilikler
 • ISO 14001 Yasal Gereklilikler Beklentisi

 

Süre: 1 Gün

ÇEVRE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ VE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ METOTLARI EĞİTİMİ

 Katılımcı Profili: Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Çevre Boyut Belirleme faaliyetlerinde görev alacak çalışanlar

 

İçerik:

 • ISO 14001 Çevre Boyut Değerlendirme beklentisi
 • Boyut belirleme yöntemleri
 • Kapsama alınması gereken operasyonlar
 • Uygulama faaliyetleri

 

Süre: 1 Gün

ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Katılımcı Profili: Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kuruluş İçi Çevre Denetimlerinde görev alacak olan her kademe yöneticiler, çalışanlar.

 

İçerik:

 • Standardın denetçi gözüyle incelenmesi
 • Denetçi özellikleri
 • Denetim aşamaları ve PUKÖ yaklaşımı
 • Denetim planlaması
 • Denetimin uygulanma aşamaları
 • Bulguların raporlanması
 • Denetimin & Bulguların etkinlik takibi

 

Süre: 3 Gün (Standardı tanıyan gruplar için 2 gün)