İSG Yasal Gerekliliklere Uygunluk Durum Analizi

Uygunluk Durum Analizi; ilgili şartların yerine getirilme düzeyini açıklığa kavuşturan bir etkinliktir.

T.C. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları kapsamında; sektör, firma, işletmenin bulunduğu konum, çalışan sayısı vb. kriterler göz önünde bulundurularak kuruluşlara düşen görevlerin karşılanma düzeyinin değerlendirildiği mevcut durum analizi faaliyetidir.

Kuruluşun büyüklüğüne göre 1-2 günlük yapılan bu çalışma sonucunda, kuruluşa sunulan bir raporla mevcut durum ile birlikte varsa eksiklikler raporlanır.

Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi ve gereklilikleri karşılama durumları gözden geçirilir.

Çalışma A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından gerçekleştirilir.