GWO (Global Wind Organisation)

Global Wind Organisation (GWO); Rüzgar Türbini üreticileri, sahipleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) sektöründe kazasız çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir birliktir.

Bu birlik tarafından düzenlenen bu standart ile Tüm dünyada rüzgar endüstrisinde; eğitim ve uygulama standartlarının gelişimi, bu endüstride çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanmıştır.

Aynı zamanda bu standart, Temel Güvenlik Eğitimleri için GWO tarafından öngörülen rüzgar endüstrisi gerekliliklerini ve Eğitim Sağlayıcılarının sahip olması gereken gereklilikleri açıklamaktadır.

Tüm Dünya çapındaki GWO Eğitim Sağlayıcı Merkezler aracılığı ile verilen eğitimleri tamamlayan ve GWO Sertifikası almaya hak kazanan rüzgar endüstrisi çalışanlarının gereken özelliklere sahip olduğu tüm üyeler tarafından kabul edilir.

N-SİSTEM, bu eğitimleri sağlama yetkisini almak isteyen kuruluşlara standart gerekliliklerine uygun sistem kurmada yardımcı olmaktadır.

GWO Temel Güvenlik Eğitimi (GWO Basic Safety Training BST) Rüzgar Türbinleri için Yüksekte Çalışma ve Kurtarma, Elle Taşıma, Yangın Bilinçlendirme ve İlk Yardım Eğitimleri iş güvenliği modüllerini içermektedir.

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, GWO Eğitim Sağlayıcı merkez olma yolunda ilerleyen kuruluşlara GWO gerekliliklerinin kuruluşlarında uyarlanması amacıyla 3 aşamalı bir çalışma takip etmektedir.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

Uygulanabilecek modül tespiti, gerekli altyapı ve ihtiyaçların tespiti ile Sistem Uygulama Planının oluşturulması

2. Aşama: Sistem Kurulumu

  • GWO Standart Modül Gereklilikleri
  • Yönetim Sistemi ve Destek Süreçler
  • Fiziksel Şartlar ve Kaynak İhtiyaçları
  • İnsan Kaynağı Yeterlilikleri
  • GWO Eğitim Gereklilikleri ve Değerlendirme Süreci
  • GWO Belgelendirme Süreci

3. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile kurulmuş olan sistem etkinliğinin kontrolü, raporlanması ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.