FSC / PEFC Orman Koruma ve Gözetim Zinciri

Orman Yönetim Konseyi (FSC), dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur.

Giderek artan çevre bilinci ile birlikte kuruluşlar, kullanmış olduğu hammadde ve yarı mamullerin iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmektedir.

FSC sertifika çeşitlerinden biri olan Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikası (FSC-Chain of Custody Certification), ürünün ormandan başlayarak üretim, işleme ve dağıtım gibi süreçlerinden tüketiciye kadar kesiksiz bir yolla ulaştığını ifade eder. Tüketici tarafından ise FSC, ürünün menşei hakkında bilgi sağlarken, FSC-CoC da doğru ürünün doğru kanallardan teslimini garanti altına alır. FSC-CoC sertifikası, ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini gösterir ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular.

Ürün üzerinde bulunan FSC etiketi, tüketicinin kağıt ürünü veya kereste alırken tercih yapmasını kolaylaştıran bir unsurdur. Bu konudaki güvence ise akredite edilmiş uluslararası belgelendirme firmaları tarafından verilmektedir.

FSC-CoC kapsamında tahta, kereste ve türevleri gibi ürünlerin yanı sıra kağıt ve kağıt bazlı ürünler (gazete, dergi, mukavva koli, kağıt ambalajlar vb.) ve her türlü mobilya vb. ahşap türevli ürünler yer alabilir.

Danışmanlık Aşamaları

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

  • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
  • Ürün Tanımlama
  • Dokümantasyon ve kayıt gerekliliklerinin sağlanması
  • Uygulama Planının hazırlanması

2. Aşama: Eğitim

  • FSC Coc Orman Koruma ve Gözetim Zinciri Standardı Temel Eğitimi

3. Aşama: Sistem Kurulumu

Mevcut Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, Uygulama Planı’na paralel olarak danışmanın kuruluşu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantı ve görüşmelerle gerçekleşir. Sistem ve kuruma özgü gereklilikler doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, talimatlar ve diğer ilgili tüm dokümanlar, danışman liderliğinde oluşturulacak olan proje ekibi ile birlikte hazırlanır.

4. Aşama: Denetim ve Değerlendirme

Ön denetim ile Sistem etkinliğinin kontrolü ve varsa gereken düzeltmelerin organizasyonu sağlanır.