Döngüsel Ekonomi Ve Sürdürebilirlik (Circular Economy & Sustainability)

Döngüsel Ekonomi yaklaşımı 90’ lı yılların başında Avrupa’da bir takım farkındalıkların, çevre bilinci ve daralan hammadde kısıtları sebebi gibi gelişen dinamiklerle, bazı sivil toplum örgütleri ve dernekler liderliğinde ortaya konulan bir yaklaşımdır. Life Cycle Management (Ürün Yaşam Döngüsü)  yaklaşımı ile özellikle üretim tesislerinde tasarım ve üretimi yapılmakta olan ürünler ile bu ürünlerin ömürlerinin sona ermesine kadar (Atık Yönetimi – Geri kazanım) yaşadığı tüm süreçleri kapsar.

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımının Faydaları ve Amaçları

 • Ürün Dizayn aşamasında döngüsel ürün tasarımı için yaklaşımların ortaya konması
 • Detaylı ürün analizlerinin yapılması ve ürün konfigürasyon analizlerinin yapılması
 • Döngüsel yaklaşım ve Sürdürülebilirlik konusunda çalışanların farkındalığının artması
 • Stok ve lojistik yönetiminde etkili çözümlerin devreye alınması
 • Teknolojik ve Ticari avantajlardan etkin bir şekilde yararlanabilme
 • İsraf, hurda, fire ve yeniden işlemelerde farkındalık ve azalma
 • Efektif malzeme ve proses yönetimi için kurumsal farkındalık
 • Tedarik zinciri ve tüm malzeme sağlayıcı kanallarında hammadde bazlı modelleme kurgularının oluşturulması
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atmak,
 • Farklı iş fırsatları ve girişimlere yol açmak
 • İşletmenin piyasa itibarında artış yaratmak.

Danışmanlık Aşamaları

N-SİSTEM, kuruluşlarda Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik açısından; kurumların farkındalığının geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması yolunda iş – süreç modellerinin oluşturulması, devreye alınması, çalıştırılması ve gözden geçirilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kurumların talebi doğrultusunda, Döngüsel Ekonomi modellemesinin iş süreçlerine uyarlanması ve çalışır hale getirilmesi için öngörülen kapsam, kısmi veya bütünleşik olarak yürütülebilir veya yalnız ürün bazlı çalışılabilir.

1. Aşama: Mevcut Durum Analizi

Kurumların tasarlamakta, geliştirmekte, üretmekte olduğu ürünlerle ilgili konfigürasyon analizlerinin yapılması,  olgunluk seviyesi analizleri, süreç etkinlik analizlerinin gözden geçirilmesini kapsar.

Uygulama ve Modelleme Planı bu aşamada oluşturulmaktadır.

2. Aşama: Eğitim

N-SİSTEM, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik konusunda ortak algıda bilinç yaratmak ve çalışanların sistemin oluşturulmasına ve etkinliğine katılımlarını arttırmak amacıyla temel bazı eğitimleri tavsiye etmektedir.

Kurum kültürüne, beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel eğitim programları kurgulanır ve uygulanır.

 

 • Döngüsel Ekonomi yaklaşımı ve Ürün Yönetiminde Kritikler
 • Sürdürebilirlik ve Ürün Hayat Döngüsü

3. Aşama: Sistem Modelleme

Modelleme kurgusu aşağıda tanımlanan operasyonel süreçleri kapsayacak ve uygulanabilirlik kapsamında (ilgili ürün gamı, teknolojisi, bileşen yapısı ve proses edilebilirlik kapsamlarında) her madde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Modelleme kurgusu kurum yapısına göre Ürün, Proses – Süreç, Bölüm ve Kurum Genelinde yapılabilir.

 • Ürün Dizaynı
 • Mevcut ürün detayları ve Ürün konfigürasyonu
 • Tedarik zinciri – (Outsource edilmiş operasyon veya süreçler dahil)
 • Transferler (dahili ve harici)
 • Stok yönetimi ve depolama (Hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürün için)
 • Üretim süreçleri – Tamirler – Hurda ve fireler
 • Yenileme – elden geçirme
 • Saha tamirleri – Satış sonrası Hizmetler ve Garanti kapsamı yönetim
 • Ürün sorumluluğu – Market yönetimi
 • Ürün ömrü – Ömür Geliştirme Kurgusu
 • Ömür sonrası ürün toplama – Atık yönetimi
 • Ayrıştırma – gruplandırma ve Geri kazanım