Çevre Yasal Gerekliliklere Uygunluk Durum Analizi

Uygunluk Durum Analizi; ilgili şartların yerine getirilme düzeyini açıklığa kavuşturan bir etkinliktir.

T.C. Çevre Mevzuatları kapsamında; sektör, firma, işletmenin bulunduğu konum, atık türleri vb. kriterler göz önünde bulundurularak kuruluşlara düşen görevlerin karşılanma düzeyinin değerlendirildiği mevcut durum analizi faaliyetidir.

Kuruluşun büyüklüğüne göre 1-2 günlük yapılan bu çalışma sonucunda, kuruluşa sunulan bir raporla mevcut durum ile birlikte varsa eksiklikler raporlanır.

Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi ve gereklilikleri karşılama durumları gözden geçirilir.

Çalışma Çevre Görevlisi Sertifikasına sahip Uzman tarafından gerçekleştirilir.