Değişim Yönetimi

Şirketlerin kalıcı olması için geleceği görerek değişmeleri ve bu değişimleri sistematik şekilde yönetmeleri günümüz şartlarında bir koşul haline gelmiştir. Bu nedenle değişimi iyi yönetemeyenler, kendilerini değiştirilmiş olarak bulurlar ya da yok olurlar. Değişim yönetimi, kurum kültürünün değişen dünyayla uyumlu hale gelmesini sağlayarak, sürdürülebilir bir değer yaratmak yolundaki en büyük adımdır. Günümüzde...
Devamı

Süreç Bazlı Risk Yönetimi

SO 9001:2015 Standardı kuruluşların; standardın gereklilikleriyle uyumlu olarak, ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini içerecek şekilde, bir Kalite Yönetim Sistemini kurmasını, uygulamasını, sürekliliğini sağlamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini beklemektedir. (Madde 4.4.1) Süreç, müşteriler için bir değer oluşturmak üzere, kaynakları ve bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi...
Devamı