Altı Sigma Farkındalık

Amaç
Altı Sigma modelinin anlaşılması, uygulama aşamaları, organisyon yapısı, kullanılan teknikler ve yararları hakkında farklındalığın oluşması.

Süre
1 gün

Grup
Maksimum 20 Kişi

İçerik

 • Altı Sigma
 • Altı Sigma ve Toplam Kalite
 • Altı Sigma Aşamaları
 • Altı Sigma Hedefleri
 • Organizasyon Yapısı
  • Üst Yönetim
  • Üst Yönetim Temsilcisi
  • Kalite Şampiyonları
  • Uzman Kara Kuşaklar
  • Kara Kuşaklar
  • Yeşil Kuşaklar
 • Kullanılan Teknikler
 • Veri Toplama Planı
 • Çetele Diyagramı
 • Frekans Poligonları
 • Pareto Şeması
 • Öncelik Matrisleri
 • HTEA
 • Süreç Yeterliliği
 • Süreç Sigması
 • Örnekleme
 • Tabakalandırma
 • Koşu Şemaları
 • Kontrol Şemaları