8D ve İleri Problem Analiz – Çözme Yöntemleri Eğitimi

Katılımcı Profili: İşletmelerde tüm operasyonel faaliyetlerde yer alan Tasarım, Tedarik Zinciri, Ürün ve Üretim Yönetimi, Kalite, Satış ve Satış Sonrası hizmetler – Servis çalışanları.

Kaizen ve Geliştirme faaliyetlerinde görev alan tüm teknik çalışanlar, Kalite ve Üretim proseslerinin sürdürülmesinde görev alan her kademe yöneticiler, mühendisler, ilk, orta ve ara kademe çalışanlar.

İçerik

 • D0 – Problem çözümüne giriş,
 • Acil Eylem yaklaşımı
 • Temel İstatistik kuralları (Pareto analizi, Histogram vb.)
 • Ürün ve Üretim Kontrolü
 • Acil Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirmesi
 • D1 – Problem Çözme Ekipleri
 • D2 – Problem tanımlaması, Altyapı gereklilikleri
 • D3 – Acil Aksiyon Planlaması ve Uygulama
 • D4 – Kök neden Analizi ve diğer yardımcı yöntemler (5 WHY, Neden neden analizi, beyin fırtınası, balık kılçığı diyagramı, Neden-Sonuç analizi vb.)
 • D5 – Düzeltici Faaliyet Planlama (Kalıcı çözüm geliştirme)
 • D6 Düzeltici Faaliyetlerin Uygulanması ve Raporlama fazı
 • Aksiyon doğrulama
 • D7 – Problem Tekrar ortaya çıkmasının Önlenmesi
 • D8 – Takip, Tanıma, Ödüllendirme ve kapatma

Süre: 1 Gün (Kuruluş süreç yapısı ve Süreç çeşitliliğine göre değişiklik gösterebilir)